ZABYTKI

Kościół Trójcy Przenajświętszej

Wzniesiony w latach 1740-1750 z fundacji Jana Klemensa Branickiego. Budowla późnobarokowa, interesująca zwłaszcza ze względu na okazałą elewację frontową z arkadowymi skrzydłami i reprezentacyjnym dziedzińcem kościelnym, będącym przedłużeniem paradnego placu.

Pomnik Stefana Czarnieckiego

Pomnik Stefana Czarnieckiego bohatera „potopu” i dziedzica dóbr tykocińskich jest jednym z pierwszych pomników świeckch zdobiących place publiczne. Fundatorem pomnika był Jan Klemens Branicki, prawnuk Stefana Czarnieckiego, twórcą zaś francuski rzeźbiarz Piotr Coudray, który wykonał go w latach 1761-1763.

Klasztor

Istniejący obecnie zespół klasztor i kościół Św. Elżbiety został wzniesiony na południowym krańcu miasta w latach 1771-1790, z zapisu Jana Klemensa Branickiego. Była to trzecia z kolei tykocińska siedziba Ojców Bernardynów, sprowadzonych w 1479 r. przez Marcina Gasztołda. Pierwotny nieistniejący dziś, murowany klasztor z kościołem znajdował się na kępie narwiańskiej przy przeprawie. Po przeniesieniu się zakonników do nowej siedziby został przeznaczony na pomieszczenie sądów ziemskich. Klasztor Bernardynów jest obecnie siedzibą Domu Pomocy Społecznej.

Pomnik Orła Białego

Pomnik Orła Białego postawiony z funduszów społecznych w 1982 r., swoją formą nawiązuje do drewnianego postumentu, dziś już nieistniejącego, wzniesionego w tym miejscu w 1919 r. na pamiątkę odzyskania niepodległości. Upamiętnia on także fakt ustanowienia przez króla Augusta II Mocnego, w 1705 r. na zamku tykocińskim Orderu Orła Białego.

Synagoga

Synagoga – cenny zabytek kultury Żydów polskich, jeden z nielicznych już dziś na obszarze kraju. Wzniesiona została w 1642 r. w centrum Kaczorowa, w 120 lat po osiedleniu Żydów, sprowadzonych z Grodna przez ówczesnego dziedzica Tykocina Olbrachta Gasztołda. Otoczenie Synagogi obok licznych niskich domów, przybudówek i okazalszych zachowanych do dziś kamieniczek, stanowiły murowane kramice, w których mieściły się sklepy i warsztaty.
Wielka Synagoga w Tykocinie, dzisiaj siedziba Muzeum; po lewej jedno ze spotkań w Wielkiej Synagodze poświęcone kulturze żydowskiej.

Zamek w Tykocinie

Zamek w Tykocinie został zrekonstruowany na fragmentach XVI-wiecznego zamku królewskiego Króla Polski Zygmunta Augusta. Rekonstrukcja została przeprowadzona na podstawie danych archeologicznych i źródeł historycznych. Obecnie funkcjonująca część zamku obejmuje skrzydło południowe z basztami oraz część skrzydła północno – zachodniego. W zamku mieści się muzeum, sale konferencyjne, pokoje hotelowe. Zamek jest jedną z większych atrakcji turystycznych Podlasia.

Muzeum

Muzeum, które od 1977 r. ma swoja siedzibę w budynku synagogi. Muzeum w Tykocinie jest Oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Znajdują się tam m.in. bogata kolekcja judaiców i wystawy poświęcone postaciom Zygmunta Glogera – uczonego kolekcjonera z Jeżewa Starego i Zygmunta Bujnowskiego – legionisty, malarza ziemi tykocińskiej.