Organizational and Educational Units of Tykocin Commune

School and Kindergarden in Tykocin

Principal – Maria Anna Frankowska

 ul. Kochanowskiego 1, 16-080 Tykocin

phone/fax 85 718 70 70

email: zsip.tykocin@wp.pl

website: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie

 

Primary school in Radule

Principal – Ewa Małgorzata Kaczorowska

Radule 88 16-080 Tykocin

phone number: (085) 718-20-24

phone/fax: (085) 718-20-05

e-mail: szkolaradule@wp.pl

website: Szkoła Radule