Interreg. Litwa-Polska. Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. LT-PL-4R-283- „PARTNERSTWO. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. DZIAŁANIE.” CEL PROJEKTU - Wspieranie młodzieży transgranicznej i młodych przedsiębiorców w zakładaniu, rozwijaniu i utrzymywaniu działalności  gospodarczej - umożliwiając im tworzenie miejsc pracy, budowanie społeczności i przekształcanie życia.  Początek projektu: 01.06.2020, koniec: 31.12.2021  Wartość projektu ogółem: 198 300, 38 euro, dofinansowanie UE: 168 555, 31 euro Projekt realizowany przez: Gmina Orzysz, Gmina Tykocin, Rejon Łoździeje"
Realizacja projektu zakładającego m.in. zakup koparko-ładowarki coraz bliżej!

Realizacja projektu zakładającego m.in. zakup koparko-ładowarki coraz bliżej!

Realizacja projektu zakładającego m.in. zakup koparko-ładowarki coraz bliżej! Dziś Burmistrz Tykocina podpisał umowę na dostawę tego nieodzownego na budowach pojazdu z regionalnym oddziałem Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. reprezentowanym przez Jacka Poświątnego.
Koparko-ładowarka pomoże w realizacji projektu „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie”, który jest realizowany w ramach transgranicznego partnerstwa gminy Tykocin z Rejonem Lazdijaj / Łoździeje (Republika Litewska) i z gminą Orzysz. Cieszymy się, że nasza gmina w końcu sięga po środki dostępne w ramach współpracy między samorządami w sąsiadujących krajach.
System Interreg pozwala starać się o środki unijne, które nie są dostępne gminom zamkniętym na budowę dobrych relacji międzynarodowych. Ważnym aspektem działania jest wsparcie młodych osób, które nabędą nowe umiejętności liderów i będą mogły lepiej poradzić sobie z założeniem własnej działalności gospodarczej. Czas trwania wynosi 18 miesięcy, łączny budżet to 198300,38 euro.
W czwartek kolejny post o inwestycji, która zmieni oblicze Tykocina!
„Projekt Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie.”

„Projekt Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie.”

Działanie ma na celu wspieranie młodzieży transgranicznej i młodych przedsiębiorców w zakładaniu, rozwijaniu i utrzymywaniu działalności gospodarczej – umożliwiając im tworzenie miejsc pracy, budowanie społeczności i przekształcanie życia. Według danych statystycznych i analizy faktów dotyczących przyczyn bezrobocia wśród młodzieży, partnerzy projektu starają się stworzyć środowisko sprzyjające przedsiębiorczości młodzieży. Partnerzy projektu dążyć będą do realizacji zadań: zapewnienia młodzieży informacji, szkoleń,coachingu i mentoringu w zakresie działalności przedsiębiorczej; zapewnienie młodzieży wsparcia strukturalnego we wdrażaniu ich pomysłów na przedsiębiorczość; promowanie ducha przedsiębiorczości. Powiat Łazdija, gminy Orzysz i Tykocin podczas projektu przygotują narzędzia i instrumenty, które zajmą się przedsiębiorczością młodzieży. Młodzi ludzie mają kluczowe znaczenie dla przyszłego rozwoju gospodarczego. Jednak z uwagi na fakt, że ponad 800 tysięcy młodych ludzi jest obecnie bezrobotnych na całym obszarze Programu, potencjał ten nie jest wykorzystywany. Działania projektu: szkolenie młodzieży, tworzenie sieci kontaktów, obozy letnie szkolenie i kompilację dobrych praktyk, „bank pomysłów”, tworzenie „Sales Labs”, tworzenie planu działania, które przedstawiają trzy główne obszary: angażowanie, wzmacnianie, wyposażenie. Grupa: młodzież, członkowie społeczności, gminy. Czas trwania wynosi 18 miesięcy, budżet 198 300,38 euro.

Galeria z naszych spotkań:

Wrz 18, 2020

1 – Pierwsze spotkanie Partnerów na Litwie dnia 28.07.2020 r.

Dnia 28 .07.2020 r. odbyło się spotkanie Partnerów Projektu: Gmina Łoździeje, Gmina Orzysz i Gmina Tykocin biorących udział w realizacji projektu „Partnerstwo.Przedsiębiorstwo. Działanie”. Spotkanie dotyczyło spraw bieżących związanych z realizacją i zarządzaniem projektem. Dodatkowo w szerokim gronie przedstawicieli wszystkich gmin, w tym także dzięki obecności ekspertów, doradców zawodowych oraz przedstawicieli przedsiębiorców zostały szeroko omówione zagadnienia dotyczące programu warsztatów biznesowych skierowanych do młodzieży w wieku 16 – 29 lat z terenu gmin Beneficjentów. Pierwsze spotkania z młodzieżą z Tykocina odbędą się już we wrześniu.

2 – Rozpoczęcie warsztatów biznesowych

Działanie dotyczy realizacji co najmniej 12 spotkań, które będą odbywać się co najmniej raz w miesiącu do VIII 2021 r. Warsztaty biznesowe mają na celu przekazanie osobom młodym w wieku 16 – 29 lat zamieszkującym gminę Tykocin  wiedzy pobudzającej postawy przedsiębiorcze oraz dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej/przedsiębiorstwa. W czasie spotkań zostaną stworzone wspólnie z uczestnikami 4 biznesplany/idei biznesowych, które prezentowane będą podczas kwartalnych spotkań przez wszystkich Beneficjentów projektu.

Dnia 16.09.2020 r. odbyło się pierwsza spotkanie w ramach warsztatów biznesowych. Pierwsze szkolenie miało  na celu wymianę naszych doświadczeń i opinii dotyczących możliwości rozwoju naszego regionu. Zastanawialiśmy się wspólnie jaką działalność turystyczną można założyć w naszej gminie, aby była ona opłacalna. W wyniku burzy mózgów powstało sporo ciekawych pomysłów, z których został wybrany jeden „Wielowymiarowy Przewodnik Turystyczny po Tykocinie”. Pozostałe 3 idee biznesowe zostaną opracowane w czasie kolejnych 11 spotkań.

Relizatorzy projektu: