Numery alarmowe

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku

Kontakt do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 

numer telefonu: 85 743 95 35

numer fax: 85 73 22 492

e-mail główny: czk@bialystok.uw.gov.pl

e-mail zapasowy: czkbialystok@wp.pl (używać, gdy nie działa główny)

 

Strona internetowa Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

Do zadań WCZK należy:

 

* pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnie­nia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;

* współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowe­go organów administracji publicznej;

* nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykry­wania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

* współpraca z podmiotami realizującymi monito­ring środowiska;

* współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

* dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;

* realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby pod­wyższania gotowości obronnej państwa.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Tykocinie

ul. Choroszczańska 4

16-080 Tykocin

Jednostki OSP na terenie gminy Tykocin

Jednostka OSP Tykocin

Jednostka OSP Jeżewo Stare

Jednostka OSP Łopuchowo

Jednostka OSP Siekierki

Jednostka OSP Piaski

Jednostka OSP Sawino

Jednostka OSP Sierki

Jednostka OSP Rzędziany

Jednostka OSP Pajewo

Jednostka OSP Nieciece

Jednostka OSP Saniki

Jednostka OSP Radule

Jednostka osp Tykocin należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-gaśniczego.


Jednostka osp Jeżewo Stare należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-gaśniczego

Policja

Posterunek Policji w Tykocinie

ul. Stary Rynek 2

16-080 Tykocin

Wojska Obrony Terytorialnej

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) – jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Wszystkich zainteresowanych służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej zapraszamy do funkcjonujących w WSzW w Białymstoku oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku punktów informacyjnych dla kandydatów do służby w WOT.

WAŻNE:

Pragniemy poinformować, że Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku zaprasza wszystkich chętnych do służby w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej o zgłaszanie się do Punktu Informacyjnego funkcjonującego w siedzibie WKU w Białymstoku, ul. Lipowa 35.

Godziny pracy Punktu Informacyjnego:
– w poniedziałek w godzinach 7.30 – 18.00
– od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Po więcej informacji zapraszamy na https://wkubialystok.wp.mil.pl/pl/

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku
ul. Lipowa 35
15-428 Białystok
tel. 261398292
fax. 261398294
wkubialystok@ron.mil.pl