Jednostki Organizacyjno – Oświatowe Gminy Tykocin

Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie

Dyrektor – Wojciech Andraszek

ul. Kochanowskiego 1, 16-080 Tykocin

tel/fax 85 718 70 70

E-mail szkoły: zsip.tykocin@wp.pl

https://zsip-tykocin.edupage.org/

Szkoła Podstawowa w Radulach

Dyrektor – Ewa Małgorzata Kaczorowska

Radule 88
16-080 Tykocin

telefon: (085) 718-20-24
telefon/fax: (085) 718-20-05
e-mail: szkolaradule@wp.pl

http://szkolaradule.pl/