Policja, Posterunek Policji w Tykocinie

ul. Stary Rynek 2

16-080 Tykocin

Telefon Dyżurny ( w godzinach pracy Posterunku Policji w Tykocinie)

85 670 41 70

p.o. Kierownik – asp. Krzysztof Pawluczuk

Pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00

Bank Spółdzielczy w Białymstoku. Oddział w Tykocinie

Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 07:45 – 15:30

ul.  Złota 18

16-080 Tykocin

Telefon: 85 718 73 19

Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00

ul. Kaczorowska 2

16-080 Tykocin

Telefon : 85 718 73 37

Urząd Pocztowy w Tykocinie

ul. 11 Listopada 36

16-080 Tykocin

Od poniedziałku do czwartku w godzinach 08:00 – 15:30

Piątek w godzinach 08:00 – 20:00

Telefon:  885 900 415