Burmistrz – Mariusz Dudziński

Zastępca Burmistrza – Robert Sidorski

Skarbnik Gminy – Dorota Sadowska

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

■ Kierownik – Urszula Gołębiewska

■ Z-ca Kierownika – Agnieszka Kopczewska

■ Podinspektor – Małgorzata Ostrowska

■ Samodzielny Referent ds. informatyki – Paweł Pogorzelski

■ Pomoc administracyjna – Filip Kurzyna

■ Pomoc administracyjna – Anna Nartowicz

■ 2 kierowców

■ 2 opiekunów dzieci dowożonych do szkół

■ 1 stanowisko magazyniera

■ 2 stanowiska sprzątaczki

 

REFERAT INWESTYCYJNO-ŚRODOWISKOWY

■ Kierownik Referatu – Karolina Rojecka

■ Z-ca Kierownika, stanowisko ds. środowiskowych oraz inwestycji – Agnieszka Malinowska

■ Podinspektor – Magdalena Trybułowska

■ Pomoc administracyjna – Karolina Nikitorowicz

■ Podinspektor – Krzysztof Wnorowski

 

REFERAT NIERUCHOMOŚCI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 Kierownik – Iwona Dworzańczyk

■ Z-ca Kierownika – Beata Maliszewska

■ Inspektor ds. gospodarki mieniem – Marta Okuła

■ Podinspektor – Aleksandra Jaroszkiewicz

■ Pomoc administracyjna – Jolanta Wysocka

 

REFERAT FINANSOWO – KSIĘGOWY

■ Kierownik – Marzena Sadowska

■ Z-ca Kierownika – Katarzyna Wołosik

■ Podinspektor – Joanna Dąbrowska

■ Inspektor ds. podatków lokalnych –  Katarzyna Zubrzycka

■ Inspektor ds. podatków lokalnych –  Anna Zajkowska

■ Podinspektor – Marzena Marciszewska

■ Pomoc administracyjna – Anna Kwiatkowska

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

■ Kierownik –  Anna Olszewska

■ Podinspektor – Adam Grochowski

 

SAMODZIELNE STANOWISKO

■ Radca Prawny – Aneta Wyszyńska

■ Inspektor, Specjalista ds. BHP – Małgorzata Kałudzińska

■ Inspektor ds. OSP –  Wiesława Sakowicz – Dąbrowska