Organizacja Urzędu Miejskiego w Tykocinie

Burmistrz Mariusz Dudziński

Zastępca Burmistrza Robert Sidorski

Sekretarz Joanna Warakomska

Skarbnik Gminy Dorota Sadowska

Referat Organizacyjny :

 • Podinspektor – obsługa sekretariatu – Małgorzata Ostrowska
 • Samodzielny Referent ds. informatyki – Paweł Pogorzelski
 • Podinspektor ds. obsługi Biura Rady Miejskiej, turystyki i promocji – Agnieszka Kopczewska
 • Podinspektor ds. kadr i oświaty – Urszula Gołębiewska
 • Inspektor ds. gospodarki mieniem – Marta Okuła
 • Archiwista – Magdalena Trybułowska
 • Inspektor ds. zamówień publicznych – Iwona Dworzańczyk
 • 2 kierowców
 • 2 opiekunów dzieci dowożonych do szkół
 • 1 stanowisko magazyniera
 • 2 stanowiska sprzątaczki
 • kierowcy i mechanicy Ochotniczych Straży Pożarnych w jednostkach:
  – Łopuchowo, Sierki , Jeżewo Stare, Radule, Saniki, Tykocin, Piaski, Pajewo, Sawino, Siekierki, Nieciece, Rzędziany

Referat Inwestycyjno – Środowiskowy :

 • Podinspektor ds. dróg – Krzysztof Wnorowski
 • Podinspektor – Agnieszka Malinowska
 • Podinspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi – Beata Maliszewska
 • Podinspektor ds. rozwoju i promocji gminy – Karolina Rojecka

Samodzielne stanowisko :

 • Inspektor, Specjalista ds. BHP – Małgorzata Kałudzińska
 • Architekt – Aleksandra Potapczuk  

Referat finansowo – księgowy :

 • Główny Księgowy ds. MGOPS – Marzena Sadowska
 • Inspektor ds. podatków lokalnych – Katarzyna Zubrzycka
 • Inspektor ds. należności gminnych – Katarzyna Wołosik
 • Podinspektor – Joanna Dąbrowska
 • Inspektor ds. podatków lokalnych – Anna Zajkowska
 • Podinspektor – Marzena Marciszewska
 • Pomoc administracyjna – Anna Kwiatkowska

Referat spraw obywatelskich :

 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Anna Olszewska
 • Podinspektor – Adam Grochowski
 • Inspektor ds. OSP – Wiesława Sakowicz-Dąbrowska