Konsultacje społeczne to rodzaj dialogu, jaki prowadzi urząd z mieszkańcami. Jego celem jest zasięgnięcie ich opinii na temat różnorodnych spraw związanych z inwestycjami, aktami prawnymi, zagospodarowaniem przestrzennym oraz innymi kwestiami, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na życie mieszkańców terenów naszej gminy.     

Konsultacje społecznie to oprócz opcji wypowiedzenia się pisemnie na dany temat również możliwość wzięcia udziału w spotkaniu, na którym prowadzone są dyskusje. Bardzo ważna jest wymiana zdań i możliwość usłyszenia propozycji innych osób na dany temat. To dzięki nim uczestnicy mogą wysłuchać siebie nawzajem i rozumiejąc wzajemne potrzeby wybrać najlepsze rozwiązanie.

Z punktu widzenia mieszkańca, warto brać udział w konsultacjach społecznych, zwłaszcza kiedy poruszany temat dotyczy w jakimś stopniu twojego życia, otoczenia. Każdy głos ma znaczenie i pomaga w podjęciu najlepszej decyzji.