Gospodarka odpadami komunalnymi

ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin, tel. 856869311 

Uwaga! Od 1 stycznia 2020 r. na terenie gminy Tykocin będą obowiązywać nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Zmiany związane są z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która z początkiem nowego roku nakłada na wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązek segregacji odpadów. 

Harmonogram i zasady odbioru odpadów komunalnych w roku 2021:

 Harmonogram odbioru odpadów Gmina Tykocin kwiecień – grudzień 2021 r. Zabudowa jednorodzinna Dobki, Bagienki, Lipniki, Popowlany, Saniki, Leśniki Niesegregowane odpady komunalne: 16,30.IV, 14,28.V, 11,25.VI, 9,23.VII, 6,20.VIII, 3,17.IX, 1,15,29.X, 26.XI, 27.XII BIO: 16,30.IV, 14,28.V, 11,25.VI, 9,23.VII, 6,20.VIII, 3,17.IX, 1,15,29.X, 26.XI, 27.XII Tworzywa sztuczne i metale, Papier: 15.IV, 13.V, 10.VI, 8.VII, 5.VIII, 2,30.IX, 28.X, 25.XI, 23.XII Szkło: 16.IV, 14.V, 11.VI, 9.VII, 6.VIII, 3.IX, 1,29.X, 26.XI, 27.XII Broniszewo, Stelmachowo, Sierki Niesegregowane odpady komunalne: 12,26.IV, 10,24.V, 7,21.VI, 5,19.VII, 2,16,30.VIII, 13,27.IX, 11,25.X, 22.XI, 20.XII BIO: 12,26.IV, 10,24.V, 7,21.VI, 5,19.VII, 2,16,30.VIII, 13,27.IX, 11,25.X, 22.XI, 20.XII Tworzywa sztuczne i metale, Papier: 9.IV, 7.V, 7.VI, 2,30.VII, 27.VIII, 24.IX, 22.X, 19.XI, 17.XII Szkło: 12.IV, 10.V, 7.VI, 5.VII, 2,30.VIII, 27.IX, 25.X, 22.XI, 20.XII Łopuchowo, Hermany, Nieciece, Kiermusy Niesegregowane odpady komunalne: 8,21.IV, 6,19.V, 2,16,30.VI, 14,28.VII, 11,25.VIII, 8,22.IX, 6,20.X, 17.XI, 15.XII BIO: 8,21.IV, 6,19.V, 2,16,30.VI, 14,28.VII, 11,25.VIII, 8,22.IX, 6,20.X, 17.XI, 15.XII Tworzywa sztuczne i metale, Papier: 6.IV, 4,31.V, 28.VI, 26.VII, 23.VIII, 20.IX, 18.X, 15.XI, 13.XII Szkło: 8.IV, 6.V, 2,30.VI, 28.VII, 25.VIII, 22.IX, 20.X, 17.XI, 15.XII Szafranki, Słomianka, Łazy Małe, Łazy Duże, Krosno, Kiślaki, Żuki, Łaziuki, Piaski, Tatary Niesegregowane odpady komunalne: 9,22.IV, 7,20.V, 4,17.VI, 1,15,29.VII, 12,26.VIII, 9,23.IX, 7,21.X, 18.XI, 16.XII BIO: 9,22.IV, 7,20.V, 4,17.VI, 1,15,29.VII, 12,26.VIII, 9,23.IX, 7,21.X, 18.XI, 16.XII Tworzywa sztuczne i metale, Papier: 12.IV, 10.V, 8.VI, 5.VII, 2,30.VIII, 27.IX, 25.X, 22.XI, 20.XII Szkło: 9.IV, 7.V, 4.VI, 1,29.VII, 26.VIII, 23.IX, 21.X, 18.XI, 16.XII Pajewo, Jeżewo Nowe, Jeżewo Stare Niesegregowane odpady komunalne: 2,19.IV, 4,17,31.V, 14,28.VI, 12,26.VII, 9,23.VIII, 6,20.IX, 4,18.X, 15.XI, 13.XII BIO: 2,19.IV, 4,17,31.V, 14,28.VI, 12,26.VII, 9,23.VIII, 6,20.IX, 4,18.X, 15.XI, 13.XII Tworzywa sztuczne i metale, Papier: 1,29.IV, 27.V, 24.VI, 22.VII, 19.VIII, 16.IX, 14.X, 10.XI, 9.XII Szkło: 2.IV, 4,31.V, 28.VI, 26.VII, 23.VIII, 20.IX, 18.X, 15.XI, 13.XII Rzędziany, Radule Niesegregowane odpady komunalne: 6,23.IV, 8,21.V, 5,18.VI, 2,16,30.VII, 13,27.VIII, 10,24.IX, 8,22.X, 19.XI, 17.XII BIO: 6,23.IV, 8,21.V, 5,18.VI, 2,16,30.VII, 13,27.VIII, 10,24.IX, 8,22.X, 19.XI, 17.XII Tworzywa sztuczne i metale, Papier: 13.IV, 11.V, 9.VI, 6.VII, 3,31.VIII, 28.IX, 26.X, 23.XI, 21.XII Szkło: 23.IV, 21.V, 18.VI, 2,30.VII, 27.VIII, 24.IX, 22.X, 19.XI, 17.XII Siekierki, Sawino Niesegregowane odpady komunalne: 7,20.IV, 5,18.V, 1,15,29.VI, 13,27.VII, 10,24.VIII, 7,21.IX, 5,19.X, 16.XI, 14.XII BIO: 7,20.IV, 5,18.V, 1,15,29.VI, 13,27.VII, 10,24.VIII, 7,21.IX, 5,19.X, 16.XI, 14.XII Tworzywa sztuczne i metale, Papier: 2,30.IV, 28.V, 25.VI, 23.VII, 20.VIII, 17.IX, 15.X, 18.XI, 16.XII Szkło: 7.IV, 5.V, 1,29.VI, 27.VII, 24.VIII, 21.IX, 19.X, 16.XI, 14.XII  Kapice Lipniki, Kapice Stare, Kol. Kaczorowo, Kol. Nowe Miasto Niesegregowane odpady komunalne: 16,30.IV, 14,28.V, 11,25.VI, 9,23.VII, 6,20.VIII, 3,17.IX, 1,15,29.X, 29.XI, 28.XII BIO: 16,30.IV, 14,28.V, 11,25.VI, 9,23.VII, 6,20.VIII, 3,17.IX, 1,15,29.X, 29.XI, 28.XII Tworzywa sztuczne i metale, Papier: 14.IV, 12.V, 11.VI, 7.VII, 4.VIII, 1,29.IX, 27.X, 24.XI, 22.XII Szkło: 16.IV, 14.V, 11.VI, 9.VII, 6.VIII, 3.IX, 1,29.X, 29.XI, 28.XII Tykocin ulice: Ogrodowa, Zacerkiewna, Szkolna, Kochanowskiego, Wiesiołowskiego, Poświętna, Zagumienna, 11-go Listopada, Holendry, Kombatantów, Piekarska Niesegregowane odpady komunalne: 14,28.IV, 12,26.V, 9,23.VI, 7,21.VII, 4,18.VIII, 1,15,29.IX, 13,27.X, 24.XI, 22.XII BIO: 14,28.IV, 12,26.V, 9,23.VI, 7,21.VII, 4,18.VIII, 1,15,29.IX, 13,27.X, 24.XI, 22.XII Tworzywa sztuczne i metale, Papier: 16.IV, 14.V, 14.VI, 9.VII, 6.VIII, 3.IX, 1,29.X, 26.XI, 15.XII Szkło: 14.IV, 12.V, 9.VI, 7.VII, 4.VIII, 1,29.IX, 27.X, 24.XI, 22.XII Tykocin ulice: Klasztorna, Nadkanalna, Zatylna, Bernardyńska, Jordyka, Choroszczańska, Piłsudskiego, Gasztołda, Glogera, Górnickiego Niesegregowane odpady komunalne: 15,29.IV, 13,27.V, 10,24.VI, 8,22.VII, 5,19.VIII, 2,16,30.IX, 14,28.X, 25.XI, 23.XII BIO: 15,29.IV, 13,27.V, 10,24.VI, 8,22.VII, 5,19.VIII, 2,16,30.IX, 14,28.X, 25.XI, 23.XII Tworzywa sztuczne i metale, Papier: 19.IV, 17.V, 15.VI, 12.VII, 9.VIII, 6.IX, 4.X, 8.XI, 6.XII Szkło: 15.IV, 13.V, 10.VI, 8.VII, 5.VIII, 2,30.IX, 28.X, 25.XI, 23.XII Tykocin ulice: Puchalskiego, Pl. Czarnieckiego, Browarna, Złota, Stary Rynek, Kaczorowska, Sokołowska 27 maja, Kozia Niesegregowane odpady komunalne: 13,27.IV, 11,25.V, 8,22.VI, 6,20.VII, 3,17,31.VIII, 14,28.IX, 12,26.X, 23.XI, 21.XII BIO: 13,27.IV, 11,25.V, 8,22.VI, 6,20.VII, 3,17,31.VIII, 14,28.IX, 12,26.X, 23.XI, 21.XII Tworzywa sztuczne i metale, Papier: 23.IV, 21.V, 18.VI, 16.VII, 13.VIII, 10.IX, 8.X, 9.XI, 10.XII Szkło: 13.IV, 11.V, 8.VI, 6.VII, 3,31.VIII, 28.IX, 26.X, 23.XI, 21.XII Zabudowa wielorodzinna Tykocin ulice: Choroszczańska, Piłsudskiego, Wiesiołowskiego, Kaczorowska, Sokołowska, Stelmachowo Niesegregowane odpady komunalne: 8,14,21,28.IV, 6,12,19,26.V, 2,9,16,23,30.VI, 7,14,21,28.VII, 4,11,18,25.VIII, 1,8,15,22,29.IX, 6,13,20,27.X, 25.XI, 23.XII BIO: 8,14,21,28.IV, 6,12,19,26.V, 2,9,16,23,30.VI, 7,14,21,28.VII, 4,11,18,25.VIII, 1,8,15,22,29.IX, 6,13,20,27.X, 25.XI, 23.XII Tworzywa sztuczne i metale, Papier: 19.IV, 17.V, 15.VI, 12.VII, 9.VIII, 6.IX, 4.X, 8.XI, 6.XII Szkło: 14.IV, 12.V, 9.VI, 7.VII, 4.VIII, 1,29.IX, 27.X, 24.XI, 22.XII •	Odbiór odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub workach realizowany jest w godz. od 6:00 do 21:00. •	Pojemniki i worki należy udostępnić w dniu odbioru. Prosimy o ich wystawienie przed posesję. •	Nie udostępnienie pojemników lub worków danej frakcji w dniu odbioru nie może stanowić reklamacji, w takich przypadkach odbiór realizowany będzie zgodnie z następną datą wynikającą z harmonogramu. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Holendry na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków otwarty jest w każdy wtorek w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 15.00.

System zbiórki odpadów komunalnych w gminie Tykocin

Godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i harmonogram odbioru odpadów na miesiące kwiecień – grudzień 2021

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Holendry na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków otwarty jest w każdy wtorek w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 15.00. Publikujemy...

Możliwe zmiany terminów odbioru odpadów komunalnych

Uwaga, informujemy, że firma MPO Sp. z o.o. może w najbliższych tygodniach odbierać odpady zbierane selektywnie i zmieszane z opóźnieniem lub w następnym przewidzianym terminie, zwłaszcza na obszarze kolonii i z posesji oddalonych od głównych dróg. Opóźnienia i...

Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok.

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się i pobrania harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok.

Projekt „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Gmina Tykocin realizuje projekt „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” Okres realizacji: 12.08.2020-30.09.2022 Instytucja dofinansowująca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki...

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), za pośrednictwem Sołtysów zostały przekazane Mieszkańcom zawiadomienia o nowych stawkach opłat za...

Harmonogram odbioru odpadów – czerwiec

Szanowni państwo, poniżej publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, który będzie obowiązywał w czerwcu. Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród mieszkańców którzy nie mają dostępu do internetu. Harmonogram - czerwiec...

Punkt Selektywnej Zbiórki ponownie otwarty

Od 8 maja 2020 będzie ponownie otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Holendry w Tykocinie. Punkt będzie czynny we wtorki i w piątki od 8.00 do 15.00. Zapraszamy do korzystania z usług - razem dbajmy o środowisko!   W Punkcie Selektywnej...

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów Gmina Tykocin kwiecień-maj

W związku z ogłoszonym stanem pandemicznym na terenie całego kraju z powodu wirusa COVID-19, w trosce o zachowanie ciągłości odbioru odpadów z terenu naszej gminy i jednocześnie dbając o zdrowie Mieszkańców poniżej publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych,...

Kontrola w zakresie ilości osób podanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z uwagi na ciągle rosnące koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych (kwota wynikająca z przetargu na rok 2019 r. – 759113,64 zł natomiast kwota wynikająca z przetargu na rok 2020 r. – 989236,80 zł, różnica to aż 230 123,16 zł), Burmistrz...