Gospodarka odpadami komunalnymi

ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin, tel. 856869311 

Uwaga! Od 1 stycznia 2020 r. na terenie gminy Tykocin będą obowiązywać nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Zmiany związane są z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która z początkiem nowego roku nakłada na wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązek segregacji odpadów. 

Harmonogram i zasady odbioru odpadów komunalnych w roku 2020:

Harmonogram 2020 r. (lipiec – grudzień)

Harmonogram odbioru odpadów – czerwiec

Szanowni państwo, poniżej publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, który będzie obowiązywał w czerwcu. Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród mieszkańców którzy nie mają dostępu do internetu. Harmonogram - czerwiec...

Punkt Selektywnej Zbiórki ponownie otwarty

Od 8 maja 2020 będzie ponownie otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Holendry w Tykocinie. Punkt będzie czynny we wtorki i w piątki od 8.00 do 15.00. Zapraszamy do korzystania z usług - razem dbajmy o środowisko!   W Punkcie Selektywnej...

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów Gmina Tykocin kwiecień-maj

W związku z ogłoszonym stanem pandemicznym na terenie całego kraju z powodu wirusa COVID-19, w trosce o zachowanie ciągłości odbioru odpadów z terenu naszej gminy i jednocześnie dbając o zdrowie Mieszkańców poniżej publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych,...

Kontrola w zakresie ilości osób podanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z uwagi na ciągle rosnące koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych (kwota wynikająca z przetargu na rok 2019 r. – 759113,64 zł natomiast kwota wynikająca z przetargu na rok 2020 r. – 989236,80 zł, różnica to aż 230 123,16 zł), Burmistrz...

Informacja dla osób które nie zadeklarowały selektywnej zbiórki odpadów

UWAGA MIESZKAŃCY!   Przypominamy, iż znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wprowadziła obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez wszystkich mieszkańców.    Oznacza to, że wszystkie dotychczasowe deklaracje, w...

Segregacja odpadów na cmentarzu w Tykocinie

Uwaga! Generalna zasada segregacji odpadów na cmentarzach polega na segregowaniu na 2 frakcje: 1. Odpad biodegradowalny - kwiaty bez doniczek i bez ziemi (otrzepane korzenie), wieńce i wiązanki bez plastikowych wstawek, szarf, drutów itp. - jest to wymóg przyjęcia...

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nowy rachunek bankowy

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie...

Nieodpłatne przyjmowanie odpadów rolniczych – Firma Hermes Recycling Sp. z o.o

Firma Hermes Recycling Sp. z o.o., Barszczówka 37, 18-106 Turośń Kościelna przyjmuje bez opłat odpady rolnicze: folię białą LDPE, LLDPE, folię biało-czarną oraz sznurki PP.    

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi – gmina Tykocin

Od 1 stycznia 2020 r. na terenie gminy Tykocin będą obowiązywać nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Zmiany związane są z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która z początkiem nowego roku nakłada na wszystkich właścicieli...