Służby, Inspekcje i Straże 

 

Członkowie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego  ZOSP RP:

 

Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Prezes

Adam Sokolewicz

2.

Wiceprezes

Grzegorz Zubrzycki

3.

Wiceprezes

Mariusz Dąbrowski

4.

Komendant gminny

Wiesława Sakowicz –Dąbrowska

5.

Sekretarz

Mikołaj Sokólski

6.

Skarbnik

Witold Ostrowski

7.

Członek prezydium

Tadeusz Powichrowski

8.

Członek

Tadeusz Kwiatkowski

9.

Członek

Damian Kacprzyk

10.

Członek

Romuald Backiel

11.

Członek

Łukasz Ostrowski

12.

Członek

Wiesław Okuła

13.

Członek

Dariusz Grudziński

14.

Członek

Łukasz Rzędzian

15.

Członek

Tomasz Rzędzian

16.

Członek

Bogusław Kwiatkowski

17.

Członek

Krzysztof Ołdziej

18.

Członek

Jerzy Backiel

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejsko-Gminnego  ZOSP RP:

L.p.

Funkcja Imię i nazwisko

1

Przewodniczący Rafał Gebert

2

Wiceprzewodniczący Stanisław Rogalewski

3

Sekretarz Franciszek Kowalewski