Gospodarka Przestrzenna

Główny Specjalista ds. zagospodarowania przestrzennego

Od poniedziałku do środy

W godzinach 7:30 – 15:30

Ogłoszenia

INFORMACJA

Burmistrz Tykocina działając na podstawie art. 35 ust. 1, 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) informuje, iż na stronie internetowej http://bip.um.tykocin.wrotapodlasia.pl i http://umtykocin.pl/ oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tykocinie, ul. 11 Listopada 8, został wywieszony w dniu 23.03.2020 r. na okres 21 dni do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Tykocin:

– część działki nr 1822/2 poł. przy ul. Stary Rynek w Tykocinie – tereny pod budynkami handlowymi przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców

– część działki nr 1822/2 poł. przy ul. Stary Rynek w Tykocinie – przeznaczona do najmu w trybie bezprzetargowym – część działki 1822/2 poł. w Tykocinie z przeznaczeniem na ogródek gastronomiczny.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Tykocinie, ul. 11-go Listopada 8, w pokoju nr 14 lub pod nr tel. (85) 686 93 09, w godz. od 7:30 do 15:30.

Informacja – wykazy nieruchomości

Wykaz 1

Wykaz 2

Zarządzenie