Mayor – Mariusz Dudziński

Deputy mayor – Robert Sidorski

Treasurer – Dorota Sadowska

Secretary – Joanna Warakomska

 

ORGANIZATIONAL DEPARTMENT

■ Head of department – Urszula Gołębiewska

■ Deputy manager – Agnieszka Kopczewska

■ Sub-inspector – Małgorzata Ostrowska

■ IT – Paweł Pogorzelski

■ Administrative assistance – Filip Kurzyna

■ Administrative assistance – Anna Nartowicz

■ 2 drivers

■ 2 caretakers for children that are being delivered to school

■ 1 storeman

■ 2 cleaning ladies

 

INVESTMENT AND ENVIROMENTAL DEPARTMENT

Head of department – Karolina Rojecka

Deputy manager – Agnieszka Malinowska

Sub-inspector – Magdalena Trybułowska

Administrative assistance – Karolina Nikitorowicz

Sub-inspector – Krzysztof Wnorowski

 

DEPARTMENT OF PROPERTY MANAGEMENT AND PUBLIC PROCUREMENT

Head of department – Iwona Dworzańczyk

■ Deputy manager – Beata Maliszewska

■ Property management inspector – Marta Okuła

■ Sub-inspector – Aleksandra Jaroszkiewicz

■ Administrative assistance – Jolanta Wysocka

 

DEPARTMENT OF ACCOUNTING AND FINANCES

■ Head of department – Marzena Sadowska

■ Deputy manager – Katarzyna Wołosik

■ Sub-inspector – Joanna Dąbrowska

■ Local tax inspector –  Katarzyna Zubrzycka

■ Local tax inspector –  Anna Zajkowska

■ Sub-inspector – Marzena Marciszewska

■ Administrative assistance – Anna Kwiatkowska

 

CIVIL AFFAIRS DEPARTMENT

■ Head of department –  Anna Olszewska

■ Sub-inspector – Adam Grochowski

 

STAND-ALONE ROLES

■ Legal council – Aneta Wyszyńska

■ Inspector, WHS Specialist – Małgorzata Kałudzińska

■ Inspector of volunteer fire department –  Wiesława Sakowicz – Dąbrowska