Na podstawie Zarządzenia Nr 55/2021 Burmistrza Tykocina z dnia 12.07.2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa dla Sołectwa Tykocin Nowe Miasto , oraz §22, ust. 1 Statutu Sołectwa Tykocin Nowe Miasto zwołuję zebranie mieszkańców Tykocina Nowe Miasto w celu dokonania wyboru Sołtysa.

Zebranie odbędzie się w;

– I termin w dniu 22.07.2021 r. o godzinie 19.00.

– II termin w dniu 22.07.2021 r. o godzinie 19.30.

Miejsce zebrania : sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Tykocinie.

 

Porządek zebrania przedstawia się następująco:

  1. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia i obliczenia wyników glosowania przy wyborze Sołtysa.
  2. Wybór Sołtysa w głosowaniu tajnym.
  3. Dyskusja i wnioski.

 

Prawomocność wyborów wymaga udziału w I terminie co najmniej 1/10 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania z imiennym potwierdzeniem udziału w zebraniu na liście obecności.

Zebranie zwołane w II terminie będzie prowadzone bez względu na liczbę mieszkańców uprawnionych do głosowania uczestniczących w wyborach.

 

Liczę na niezwodny udział mieszkańców sołectwa w wyżej wymienionym zebraniu.

 

Tykocin, dn. 14.07.2021 r.

Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 55/2021 Burmistrza Tykocina z dnia 12.07.2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa dla Sołectwa Tykocin Nowe Miasto , oraz §22, ust. 1 Statutu Sołectwa Tykocin Nowe Miasto zwołuję zebranie mieszkańców Tykocina Nowe Miasto w celu dokonania wyboru Sołtysa. Zebranie odbędzie się w; - I termin w dniu 22.07.2021 r. o godzinie 19.00. - II termin w dniu 22.07.2021 r. o godzinie 19.30. Miejsce zebrania : sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Tykocinie. Porządek zebrania przedstawia się następująco: Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia i obliczenia wyników glosowania przy wyborze Sołtysa. Wybór Sołtysa w głosowaniu tajnym. Dyskusja i wnioski. Prawomocność wyborów wymaga udziału w I terminie co najmniej 1/10 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania z imiennym potwierdzeniem udziału w zebraniu na liście obecności. Zebranie zwołane w II terminie będzie prowadzone bez względu na liczbę mieszkańców uprawnionych do głosowania uczestniczących w wyborach. Liczę na niezwodny udział mieszkańców sołectwa w wyżej wymienionym zebraniu. Tykocin, dn. 14.07.2021 r. Burmistrz Tykocina Mariusz Dudziński