Burmistrz Tykocina zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Broniszewo, Jeżewo Nowe, Jeżewo Stare, Pajewo, Radule, Rzędziany, Sierki, Stelmachowo, Tykocin.

Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i pomysłów na wprowadzenie ładu w przestrzeni objętej opracowaniem oraz zebranie opinii, propozycji i uwag od mieszkańców odzwierciedlających ich zróżnicowane potrzeby w określonej tematyce.

Pierwszym etapem konsultacji jest ankieta. Udzielone w niej odpowiedzi pozwolą na zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców, instytucji i przedsiębiorstw w zakresie zagospodarowania terenu gminy.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w konsultacjach, przesyłania uwag, opinii, wniosków dotyczących przyszłych funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy poszczególnych nieruchomości i terenów! Ankietę znajdą państwo POD TYM ADRESEM