Obowiązujące ograniczenia związane z COVID-19:

 

  • Dystans społeczny wynosi 1,5m (zmniejszony z 2m) albo obowiązek zakrywania nosa i ust

  • Dopuszczalna liczba osób na stadionach piłkarskich i żużlowych wynosi nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności

  • Nie ma ograniczenia liczby osób na basenach, jednak w aquaparkach obowiązuje limit do 75% obłożenia obiektu

  • Z obowiązku zakrywania ust nosa zwalnia się, podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem USC, przyszłych małżonków oraz osoby uczestniczące

Więcej:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/znosimy-czesc-ograniczen-zwiazanych-z-covid-19-wiecej-osob-na-trybunach-targach-i-konferencjach