Burmistrz Tykocina informuje, że obecnie nie została zawarta żadna umowa ani porozumienie dotyczące dofinansowania instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Tykocin. W związku z tym, w przypadku zawierania umów z firmami realizującymi usługi związane z montażem instalacji OZE przed formalnym zakwalifikowaniem do projektu, nie jest możliwa refundacja poniesionych kosztów.

W momencie uzyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na refundację kosztów poniesionych na montaż instalacji OZE, mieszkańcy Gminy Tykocin zostaną o tym poinformowani przez Urząd Miejski w Tykocinie. W tej chwili to dofinansowanie nie jest jeszcze możliwe. Jeżeli spotkają się Państwo z osobami powołującymi się na Urząd Miejski czy inne instytucje i gwarantującymi dofinansowanie, prosimy o rozwagę i kontakt z Urzędem Miejskim celem sprawdzenia informacji.