Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że na stronie internetowej www.krus.gov.pl został ogłoszony Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym — Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich, którego tematyka dotyczy problematyki bezpieczeństwa pracy podczas chowu i hodowli zwierząt.

Zadaniem konkursowym jest rozwiązanie testu składającego się z 20 pytań. żeby przystąpić do konkursu należy zarejestrować się na stronie www.bezpieczenstwo.krus.gov.pl  i wypełnić formularz. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do aktywacji konta oraz informacje na temat testu. Uczestnik konkursu musi być osobą pełnoletnią i podlegającą w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Konkurs trwa do 15.09.2020 r.

 

 

Regulamin konkursu