W związku z sezonem zwiększonego ryzyka transmisji wirusa ASF do gospodarstw oraz intensywnych prac polowych prosimy o zwrócenie uwagi hodowców na bezwzględne przestrzeganie wymagań w zakresie bioasekuracji gospodarstw w których utrzymywana jest trzoda chlewna, a każdy przypadek padnięcia świń lub wystąpienia niepokojących objawów przekazywanie do urzędowego lekarza weterynarii lub bezpośrednio do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku. W przypadku prac polowych wykonywanych w miejscach bytowania/przebywania dzików, natychmiastowe zgłaszanie przypadków znalezienia dzików padłych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku przypomina również o obowiązku uzyskania pozwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku na każde przemieszczenie świń (do stada/ze stada, do rzeźni). Właściciel gospodarstwa zobligowany jest również do posiadania świadectwa zdrowia zwierząt dla każdego przemieszczenia trzody chlewnej, wystawionego przez urzędowego lekarza weterynarii.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Zwycięstwa 26B, 15-959 Białystok

tel.: (85) 651-67-46, fax: (85( 652-26-35

e-mail: bialystok.miw@wetgiw.gov.pl