Ksiądz Prałat Witold Nagórski (ur. 1 maja 1932 r. w Augustowie) naukę i przygotowanie do kapłaństwa pobierał w Gimnazjum we Fromborku prowadzonym przez księży Salezjanów. Maturę i święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1959 roku w Łomży z rąk ks. bpa Czesława Falkowskiego. 13 września, po 29 latach posługi w Tykocinie, w tym wielu latach probostwa, Ksiądz Prałat przenosi się do Łomży. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy w piękny i uroczysty sposób okazali pamięć i wdzięczność Księdzu Prałatowi.