Dnia 25 lutego 2020 r. w Wielkiej Synagodze (ul. Kozia 2) o godzinie 17:00 (po spotkaniu promującym album Pani Grażyny Pogorzelskiej „Piękny Tykocin. Piękne Podlasie”) zapraszamy wszystkich Mieszkańców gminy Tykocin na spotkanie konsultacyjne w zakresie opracowywanego projektu w ramach naboru wniosków ogłoszonego przez MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO OPERATORA PROGRAMU „KULTURA”. Głównym celem Działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, którego dotyczy nabór wniosków, jest poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej zarówno w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, jak również w zakresie infrastruktury kulturalnej. Spotkanie będzie miało na celu stworzenie i akceptację planowanej oferty kulturalnej i edukacyjnej dla instytucji w ramach planowanego projektu.

Pełna treść obwieszczenia Burmistrza Tykocina z dnia 20.02.2020 r. w formacie pliku pdf. w linku.