„Utworzenie żłobka na terenie Gminy Tykocin” zestaw logotypów PROW

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym wniosków w projekcie „Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin”

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM WNIOSKÓW w projekcie „Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin” W związku z licznymi prośbami mieszkańców Burmistrz Tykocina za zgodą  Jednostki Zarządzającej wprowadza zmianę zapisu Regulaminu  dotyczące...

Informacja nt. realizacji projektu „Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin”.

W dniu 29.03.2021 r.  rozpoczęto prace nad realizacją projektu pn. „Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin”. Wykonawcą zadania była firma Ekosewis BP  Sp. z o.o., Aleja Tysiąclecia 20/1, 21-500 Biała Podlaska. Inspektorem nadzoru z ramienia...

„Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin”

Gmina Tykocin realizuje projekt „Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin”. Okres realizacji: 02.03.2020-31.05.2021 Instytucja dofinansowująca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Tykocin w miejscowościach Sierki i Stelmachowo”

„Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Tykocin w miejscowościach Sierki i Stelmachowo”

Gmina Tykocin realizuje projekt „Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Tykocin w miejscowościach Sierki i Stelmachowo” Okres realizacji: 01.01.2020- 31.12.2021 Instytucja dofinansowująca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego...
„Utworzenie żłobka na terenie Gminy Tykocin” zestaw logotypów PROW

Ogłoszenie wyników rekrutacji do żłobka

Uprzejmie informujemy, że 9 marca 2021 r. został zakończony proces rekrutacji do Żłobka Samorządowego w Tykocinie w ramach projektu "Utworzenie Żłobka na terenie gminy Tykocin". Do Żłobka zostało zakwalifikowanych 19 dzieci, 6 jest na liście rezerwowej. Wszelkich...

Trwa rekrutacja do żłobka w Tykocinie

Przypominamy, że od dnia 22.01.21 do 08.03.21 Żłobek Samorządowy w Tykocinie prowadzi rekrutację dzieci do uczestnictwa w projekcie utworzenia żłobka na terenie gminy Tykocin. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie. Oferujemy Państwu miejsce,...

„Utworzenie żłobka na terenie Gminy Tykocin”

Gmina Tykocin realizuje projekt „Utworzenie żłobka na terenie Gminy Tykocin” . Dane szczegółowe: Okres realizacji: 01.01.2021-31.12.2022 Instytucja dofinansowująca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

„Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie.” Wspólny Plan Działania.

Projekt pn.: „Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie” nr LT-PL-4R-283 dobiegł końca. Partnerzy: Łoździeje, Orzysz i Tykocin zrealizowali wszystkie działania przewidziane w projekcie- od cyklu szkoleń dla młodzieży, przez tworzenie wspólnych pomysłów biznesowych i...

Realizacja projektu zakładającego m.in. zakup koparko-ładowarki coraz bliżej!

Realizacja projektu zakładającego m.in. zakup koparko-ładowarki coraz bliżej! Dziś Burmistrz Tykocina podpisał umowę na dostawę tego nieodzownego na budowach pojazdu z regionalnym oddziałem Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. reprezentowanym przez Jacka Poświątnego....

„Projekt Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie.”

Działanie ma na celu wspieranie młodzieży transgranicznej i młodych przedsiębiorców w zakładaniu, rozwijaniu i utrzymywaniu działalności gospodarczej - umożliwiając im tworzenie miejsc pracy, budowanie społeczności i przekształcanie życia. Według danych statystycznych...

„Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych” – Wspólny podręcznik pn.: „Ogólne wytyczne dotyczące zarządzania kryzysowego na poziomie samorządowym”

„Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych” – Wspólny podręcznik pn.: „Ogólne wytyczne dotyczące zarządzania kryzysowego na poziomie samorządowym” Projekt pn.: „Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych” nr LT-PL-5R-352 dobiegł końca. Partnerzy:...

Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych

Ogólnym celem projektu pod nazwą „Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych” nr LT-PL-5R-352 jest nawiązanie współpracy instytucji transgranicznych- w Tykocinie i Łoździejach, w celu rozwoju bardziej zintegrowanych i lepiej świadczonych usług publicznych w...
„Cross-border quest trails of heritage” (Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa)

„Cross-border quest trails of heritage” (Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa)

Tytuł: „Cross-border quest trails of heritage” (Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa) Okres realizacji: 01.09.2020-31.08.2022 Instytucja dofinansowująca: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska Kwota...